Despre noi Servicii Noutati Cariere Calculator Servicii
Resurse Contact
 

Servicii de contabilitate


Preluarea si prelucrarea documentelor primare
Primul pas în livrarea serviciului de contabilitate îl reprezintă preluarea documentelor primare ale firmei dumneavoastră. În această etapă, C&D Executive Consulting vă oferă asistenţă în organizarea şi arhivarea documentelor primare. Documentele pe care le recepţionăm de la dumneavoastră sunt:
 • Facturi emise de firma dumneavoastră
 • Facturi aferente achiziţiilor de marfă şi materie primă
 • Recepţii de cheltuieli şi achiziţia mijloacelor fixe
 • Chitanţe şi bonuri fiscale emise sau achitate
 • Ordine de plată şi extrase de cont

Servicii aferente plătitorilor de TVA
Pentru societăţile plătitoare de TVA, serviciile de contabilitate cuprind întocmirea următoarelor situaţii suplimentare:
 • Calcul TVA aferent vânzărilor, respectiv întocmirea Jurnalului de Vânzări
 • Calcul TVA aferent achiziţiilor, respectiv întocmirea Jurnalului de Cumpărări
 • Întocmirea și depunerea la ANAF a Declarației 300 - Decontul de taxă pe valoarea adăugată
 • Declarația 394 – Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național
 • Întocmire și depunere la ANAF
 • Pentru persoanele juridice înscrise în ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari) se întocmește și depune la ANAF
 • Declarația 390 – Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare.
Servicii contabile de bază
Serviciile de contabilitate oferite de compania noastră cuprind întocmirea următoarelor situaţii:
 • Documentaţia primară – note de recepţie şi constatare diferenţe
 • Jurnalul de vânzări
 • Jurnalul de cumpărări
 • Registrul de casă
 • Situaţii sold clienţi
 • Situaţii sold furnizori
 • Situaţie centralizată a cheltuielilor
 • Descărcare de gestiune, stocuri si adaosuri
 • Mijloace fixe, obiecte de inventar
 • Balanţa de verificare, fişa Cărții Mari, registru jurnal, registru inventar
 • Calculul impozitului pe venit, respectiv a impozitului pe profit, întocmirea și depunerea la ANAF a declaraţiilor aferente – Declarația 100 – Declarația privind obligațiile de plată la Bugetul de Stat

Întocmirea bilanţului contabil
Servicii lichidări firme
 • Bilanţ de lichidare
 • Raport de stingere a activului si pasivului
 • Situaţia financiară de lichidare
 • Contract de consultantă si prestare de servicii.




© 2024 C&D Executive Consulting
ro en de Facebook Twitter Blog Linkedin